V súlade s Dlhodobým zámerom KU na roky 2018-2023 je hlavným cieľom rozšírenie a skvalitnenie ponuky doktorandských študijných programov. Dlhodobý zámer obsahuje nasledujúcich šesť stratégií:

 

  1. Klásť dôraz na doktorandské študijné programy ako prioritu vzdelávacej činnosti univerzity v danej výskumnej oblasti a pri ich realizácii využívať výskumný potenciál univerzity.
  2. Optimalizovať zapojenie doktorandov do výučby.
  3. Optimalizovať zapojenie doktorandov do riešenia výskumných grantov a výskumných tímov.
  4. Pri zachovaní vysokých nárokov na kvalitu zvýšiť úspešnosť ukončenia doktorandského štúdia.
  5. Podporovať mobility doktorandov.

 

V doktorandskom stupni štúdia bolo na KU v roku 2018 akreditovaných 12 študijných programovv 8 študijných odboroch: predškolská a elementárna pedagogika (1.1.5), odborová didaktika (1.1.10), systematická filozofia (2.1.2), slovenské dejiny (2.1.9), katolícka teológia (2.1.13), sociálna práca (3.1.14), teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2), fyzioterapia (7.4.7). Na KU študovalo v roku 2018 celkovo 149 doktorandov, z toho 64 doktorandov v dennej forme (42,95%) a 85 doktorandov v externej forme (57,05%). V treťom stupni štúdia úspešne ukončilo štúdium 42 doktorandov, 22 v dennej forme (52,38%) a 20 v externej forme (47,62%); čo je 3,69 % zo všetkých absolventov, ktorí ukončili v roku 2018 štúdium na KU. V roku 2018 sa na doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch hlásilo 79 uchádzačov (v dennej forme 36 uchádzačov a v externej forme 43 uchádzačov).

 

 

Pedagogická fakulta KU

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/studium-a-vzdelavanie/phd-studium

 

Filozofická fakulta

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta/ff-studium/ff-phd-studium

 

Fakulta zdravotníctva

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/fakulta-zdravotnictva/fz-studium/fz-phd-studium

 

Teologická fakulta

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta/tf-studium/tf-phd-studium

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU