Informácia o najnovších aktivitách v rámci projektu SK4ERA

(Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore)

Podporu vedeckej spolupráce v európskom výskumnom priestore momentálne realizuje CVTI SR prostredníctvom viacerých aktivít. Kľúčovými sú nasledovné 3 aktivity:

 

1. Mentoringová schéma určená žiadateľom o grant H2020. Viac o schéme: http://eraportal.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-o-grant-z-programu-horizont-2020/

 

2.  Plánované informačné podujatia a workshopy: http://eraportal.sk/nase_podujatia/

 

3. ALUMNI databáza slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v zahraničí. Viac o databáze: http://eraportal.sk/otvoreny-pracovny-trh-pre-vyskumnikov/#tabs_desc_1085_4

Kontaktná osoba v CVTI SK: Ing. Peter Wachter, projektový manažér, Tel: +421 917 733 516

Mail: peter.wachter@cvtisr.sk, Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, P.O. Box 458, 814 99  Bratislava, oznam zo dňa 6. 9. 2019

 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Tento rok sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku uskutoční 4. – 10. novembra 2019. Hlavnými organizátormi podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

 

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o zapojenie do podujatí Týždeň vedy a techniky na Slovensku v rámci Vašich pracovísk (napr. prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a pod.).

 

 

V záujme jednotnej propagácie sprievodných podujatí TVT na Slovensku v roku 2019 je pripravenéi logo a pečať TVT 2019 na propagačné materiály. Organizátori odporúčaju, aby ste svoje podujatia propagovali použitím loga a pečate (napr. na plagáte, brožúre, webovej podstránke a pod.). Autorské práva na dizajn má CVTI SR, a preto nie je možné do tejto grafiky zasahovať. Dizajnové prvky si môžete stiahnuť z webovej stránky www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT– Na stiahnutie.

 

V prípade organizovania vlastných významných podujatí môžete zverejniť relevantné údaje na stránke www.tyzdenvedy.sk. Inštrukcie k zverejňovaniu podujatí nájdete na webe Týždeň vedy a techniky v časti Podujatia TVT – Na stiahnutie. V prípade otázok k zverejneniu podujatí kontaktujte organizotorov cez mail ncpvat@cvtisr.sk.

 

Nový webový portál www.eraportal.sk

Nový portál ponúka odborníkom či už z výskumnej sféry, podnikateľským subjektom, verejným a štátnym organizáciám, neziskovému sektoru, priestor, kde získajú potrebné informácie týkajúce sa možností financovania výskumno-vývojových a inovačných aktivít prostredníctvom európskych grantov.

 

Odborníci majú jednoduchší prístup k informáciám o grantovej podpore výskumu, vývoja a inovácií z európskych štruktúr!

 

Prioritne je portál zameraný na rámcový program Horizont 2020. Aktuálna štruktúra webovej stránky vychádza z aktivít programu. Pridanú hodnotu však tvoria časti venované priamo Európskemu výskumnému priestoru (ERA – European Research Area), etike vo výskume, otvorenému prístupu, ale i pripravovanému, nasledujúcemu programu investícií EÚ pre výskum a inovácie – Horizontu Európa (2021 – 2027).

https://www.cvtisr.sk/aktuality/odbornici-maju-jednoduchsi-pristup-k-informaciam-o-grantovej-podpore-vyskumu-vyvoja-a-inovacii-z-europskych-struktur.html?page_id=28125

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU