Výzva APVV - Všeobecná výzva 2019

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2019

 

Dátum otvorenia: 12. 9. 2019

Dátum uzavretia: 12. 11. 2019, 12:00

 

Viac info - web APVV: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2019.html

 

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

 

Vyhlásená: 30. 8. 2019

Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Viac informácií: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=56f493f4-ab23-491a-8fe5-f9bae7a590c6

 

 

Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov

 

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/otvorene-vyzvy/mvp-2019.html


Stav: Vyhlásená

Dátum a čas otvorenia: 31. 5. 2019

Dátum a čas uzavretia: 30. 9. 2019, 12:00

Aktualizácia | Pridané: 5. 9. 2019

 

Oznámenie k verejnej výzve MVP 2019: Oznamujeme žiadateľom, že na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV zo dňa 03.09.2019 sa znižuje minimálna výška oprávnených nákladov na refundáciu, a to z 3 000 EUR na 1 000 EUR. A v tomto zmysle bolo upravené úplné znenie výzvy.

 

 

Výzva na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

 

https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/

 

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

Verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Oprávneným žiadateľom je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo formou viacerých žiadostí.

 

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 30. 9. 2019

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 15. 11. 2019

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: termín bude zverejnený

 

Informácie o výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ nájdete aj na stránke ITMS2014+ na tomto linku: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=344eaa93-7846-4629-bc31-88f0a2d8415e

 

Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu: https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu

 

__________________________________________________________________________ 

 

Granty Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórska. Úrad vlády SR

 

https://www.eeagrants.sk/zakladne-informacie/zakladne-dokumenty/

 

Dátum Názov Programy Stav
16.09.2019

Výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC02)

Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca

prebieha
16.09.2019

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01)

Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca

prebieha
19.08.2019

Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (GGCBF01)

Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca

 
01.08.2019

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBR01)

Fond pre bilaterálne vzťahy

prebieha
01.08.2019

Výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (FBRTG01)

Fond pre bilaterálne vzťahy

prebieha
26.07.2019

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt zameraná na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01)

Kultúra

prebieha
26.07.2019

Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry (CLT02)

Kultúra

prebieha
18.07.2019

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom (DGV01)

Domáce a rodovo podmienené násilie

prebieha
04.06.2019

Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (CLTBF01) - komponent Kultúrne dedičstvo v rámci programu Kultúra

Kultúra

prebieha
04.06.2019

Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (CLTBF02) - komponent Umenie v rámci programu Kultúr

Kultúra

prebieha
04.06.2019

Výzva pre bilaterálne vzťahy na vytvorenie a rozvoj partnerstva (DGVBF01) - Podpora organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom

Domáce a rodovo podmienené násilie

prebieha

 

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU