POZOR!

 

Teraz je možné stať sa členom Kolégia KU aj v Letnom semestri 2016/2017.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 7. februára 2017 na E-mailovej adrese: kolegium.ku[zavinac]gmail.com, telefonicky na číslo +421 918722142 alebo  osobne v Univerzitnom pastoračnom centre Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

 

 

Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku (Kolégium KU)  

 

Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku (Kolégium KU), zriadené v akademickom roku 2012/2013, je nadstavbou – pridanou hodnotou poslania Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), t. j. formovať myseľ a srdce študentov.


Hlavným zámerom Kolégia KU je ponúknuť študentom KU v Ružomberku v jednoročnom programe (Pozn. V prípade záujmu je možné absolvovať aj dvojročný program) možnosť v úzkom spoločenstve a pod vedením skúsených kňazov a pedagógov KU, hlbšie vnikať do problematiky intelektuálneho a duchovného sveta, dať im ešte väčšiu príležitosť k samostatnému mysleniu, vyjadrovaniu sa a konaniu, aby tak mohli ZÍSKAŤ VIAC, aby tak mohli  dorásť v zrelých kresťanov, odborníkov a občanov tejto spoločnosti.

 

Povedali o Kolégiu KU

 

"V akademickom roku 2012/2013 začal na Katolíckej univerzite v Ružomberku projekt Kolégium KU. Duchovný život a formácia v prostredí komunity za sprevádzania skúsenými duchovnými vodcami je osvedčeným spôsobom – takzvané know-how Cirkvi, vďaka ktorému vyrástli mnohé veľké osobnosti schopné odovzdávať svetu evanjeliové posolstvo, predovšetkým svedectvom čnostného života."

(Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a veľký kancelár KU)

 
„Kolégiá sú veľmi cenné miesta formácie pre univerzitnú pastoráciu. V nich sa uskutočňuje zosobnená starostlivosť o študentov vo forme ich prijatia, sprevádzania počas štúdií, celistvej formácie osobnosti... Gratulujem Kolégiu Katolíckej univerzity v Ružomberku k tejto výbornej forme starostlivosti o študentov a k perfektnej zhode s týmto želaním Kongregácie pre katolícku výchovu.“

(Mons. Prof. Anton Tyrol, PhD. generálny vikár Spišskej diecézy)
 

Milí študenti! Verím, že aj vás oslovuje myšlienka, ktorá sa skrýva v úlohe našej univerzity: „formovať myseľ a srdce“. Osobitne ma teší, že na tomto krásnom poslaní univerzity, môže istým spôsobom participovať aj Kolégium na KU. To staré a dobré nám známe “magis quam eruditio“ je ako zlatá niť, popretkávaná krátkymi dejinami našej univerzity, ale aj dejinami Kolégia.


Úmyslom je vytvoriť študentom priestor pre väčší duchovný, spoločenský a intelektuálny rast. Zdôrazňujem – väčší, pretože kolégium je vo všetkých spôsoboch svojej činnosti charakterizované slovkom „magis“ – „viac“. Teda do študentského života chce vložiť isté výzvy. Hĺbku duchovného života, solídnosť v štúdiu, tiež poriadok, sebapoznanie, radosť a priestor pre kreativitu v ich spoločenskom živote. Inými slovami, dáva možnosť mladému človekovi – pravda ak daný program prijme a s ním sa stotožní – využiť reálny potenciál, ktorý v sebe má a vyrásť v zrelú osobnosť.


Áno, chceme ísť viac do kvality, hĺbky, pravdy, ľudskosti i duchovna. Chceme, aby štúdium človeka menilo. Neskrývame úlohu formácie - sme si vedomí, že v deň keď sa prestaneme meniť, prestaneme rásť.


Život v Kolégiu je príležitosťou pre osobný rast v celom spektre akademických, duchovných a kultúrno-spoločenských dimenzií človeka.


Prosím, zoznámte sa: Kolégium – krásne malé spoločenstvo, zdravo ambicióznych študentov, ktorí okrem štúdia vo svojich študijných odboroch, zúčastňujú sa vo voľnom čase na zaujímavom duchovnom, spoločenskom a intelektuálnom programe Kolégia.


Ak chceš byť „in“, ak chceš vedieť „viac“ kolegium.ku.sk

(P. František Kovaľ, SJ, spirituál Kolégia KU)
 

 

Akým spôsobom pomáha Kolégium KU študentom rásť?


- Ponúka príležitosť pestovať hlbší vzťah s Bohom (komunitné sväté omše, modlitba ranných a večerných chvál, adorácie, púte, možnosť duchovného sprevádzania)
- Rozširuje poznanie (účasť na podujatí Hosť na KU, kolokviá, diskusie, štúdium textov vzácnych osobností, písanie a prezentácia esejí, exkurzie)
- Dáva priestor pre zážitok života v spoločenstve (spoločné stretávanie sa, príležitostné stolovanie, víkendovky, drobné služby pre komunitu a hlavne čas prežitý v úzkom kruhu spoločenstva študentov)

 

 

Kto sa môže prihlásiť?

 

- Študenti KU v Ružomberku v dennej forme, z každého ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia so serióznym záujmom o svoj intelektuálny a duchovný rast. Študentom 1. roč. Bc. štúdia, vzhľadom na pomerne náročnú zmenu zo stredoškolského na vysokoškolský systém štúdia, odporúčame najprv jednoročnú aklimatizáciu na pôde KU   
- Študenti KU v Ružomberku, ktorí budú s ochotou rešpektovať podmienky a program Kolégia KU počas celého akademického roka
- Študenti KU v Ružomberku s dobrým študijným prospechom, ktorí neabsolvujú nadštandardné štúdium
- Študenti KU v Ružomberku so zmyslom pre spoločenstvo, obetu a náročnosť na seba samého
 


Koľko študentov Kolégium KU príjme?

 

Podľa kapacitných možností a kvality uchádzačov riaditeľ a spirituál Kolégia KU vyberú 15 – 20 študentov na základe vyplneného prihlasovacieho formulára, krátkej motivačnej eseje a osobného pohovoru

 

 

Aký je program Kolégia KU?


- pondelok: 18:00 večerné chvály v Kaplnke sv. Alberta, 19:30 vysokoškolská svätá omša. Po skončení účasť na agapé v pastoračných priestoroch Spoločnosti Ježišovej
- utorok:  16:16 podujatie Hosť na KU, 20:00 svätá omša v Kaplnke sv. Alberta
- streda: 07:30 modlitba Ranných chvál a spoločné raňajky
- štvrtok: 18:00 Kolokvium Kolégia KU s pozvaným hosťom v priestoroch UPaC. Po skončení adorácia v Kaplnke sv. Alberta do 20:15.

 

Súčasťou programu Kolégia KU sú aj víkendové podujatia a pobyty, tak na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku ako aj mimo nej.


Tento program sa realizuje počas prednáškového obdobia. V skúškovom období je program študentov individuálny.

 

 

Aký je výstup z ročného pôsobenia v Kolégia KU?


Okrem veľmi užitočne prežitého roka na pôde KU, sú to ďalšie hlbšie informácie a skúsenosti v oblasti intelektuálneho a duchovného života, spoznanie osobností z akademického, kultúrneho, spoločenského, politického a duchovného života.


Absolventi po splnení požiadaviek súvisiacich s pôsobením v Kolégiu KU získavajú Certifikát o absolvovaní intelektuálno-duchovnej formácie v Kolégiu KU.

 

 

Kontakt
E-mail: kolegium.ku[zavinac]gmail.com
Mobil: +421 918722142

 

 

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU