Program Kolégia KU je pripravený tak, aby jeho členovia – študenti mohli v pokoji zvládnuť svoje študijné povinnosti a aj povinnosti vyplývajúce z účasti na činnosti Kolégia KU. Okrem ponúkaného programu, ktorý počas prednáškového obdobia prebieha v pracovných dňoch a v niekoľko spoločne strávených víkendov, je život v Kolégiu KU obohatený o mnohé neformálne aktivity a spoločne strávený čas, prežitý či už na pôde Katolíckej univerzity, na pôde Kolégia KU, ale aj na cestách po Slovensku a Európe.
 

 

-------------------------------------------------------------------------
Akademický rok 2016 – 2017

 

 

TÝŽDENNÝ PROGRAM
 
Pondelok
14.30 Študentská konferencia v UPaC (Počas prednáškového obdobia jedenkrát v mesiaci)
18.00 Modlitba Večerných chvál – Vešpery, Kaplnka sv. Alberta v budove PF KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
19.30 Vysokoškolská svätá omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža na Námestí A. Hlinku v Ružomberku. Po skončení svätej omše je stretnutie „Agapé“ v pastoračných priestoroch Spoločnosti Ježišovej

 

Utorok
16.16 Podujatie Hosť na KU v priestoroch Univerzitnej knižnice.
19.00 Stretnutie a členov Kolégia KU k dnešnej téme, Priestory UPaC
20.00 Svätá omša Kaplnka sv. Alberta

 

Streda
07.30 Modlitba Ranných chvál a spoločné raňajky, Priestory UPaC
13.00 Príležitosť na šport a turistiku v liptovskom regióne

 

Štvrtok
18.00 Kolokvium Kolégia KU, diskusia s pozvaným hosťom. Priestory UPaC
19.30 Adorácia v Kaplnke sv. Alberta   
 


Hosť na KU

Prednášky spojené s diskusiou, na ktorých privítame významné slovenské osobnosti z politického, kultúrneho, spoločenského, akademického a duchovného života sa konajú počas prednáškového obdobia v utorok podvečer o 16.16 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice KU na 3. poschodí. Hostia a témy budú včas aktualizované.
 
 
Kolokviá Kolégia KU

 

Termíny Kolokvií – Zimný semester 2016/2017


1. Štvrtok 29.09.2016 o 18.00
Hosť: Mgr. Imrich Gazda, PhD. – Téma: Aktuálne otázky Katolíckej Cirkvi na Slovensku a vo svete
2. Štvrtok 06.10.2016 o 18.00
Hosť: Doc. PhDr. Anton Lauček, PhD. – Téma: Autorské čítanie
3. Štvrtok 27.10.2016 o 18.00
Hosť: p. Ondrej Gábriš, SJ – Téma: Boží služobníci Tomáš a František Munkovci
4. Štvrtok 10.11.2016 o 18.00
Hosť: Ivan Moďoroši, PhD. – Téma: Pavel Evdokimov. Epochy duchovného života.
5. Štvrtok 24.11.2016 o 18.00
Hosť: Mgr. Peter Dvorský – Téma: Z histórie mesta Ružomberok
6. Štvrtok 01.12.2016 o 18.00
Hosť: Mgr. Pavol Hurbánek, PhD. – Téma: Prezidentské voľby v USA a Brexit

 

 

Termíny Kolokvií – Letný semester 2016/2017


1. Štvrtok 16.02.2017 o 18.00
Hosť: PaedDr. Jozef Zentko, PhD. – Téma: Umenie v súčasnom sakrálnom priestore
2. Štvrtok 23.02.2017 o 18.00, Hosť:
3. Štvrtok 02.03.2017 o 18.00
Hosť: Ivan Koniar, PhD. – O študijnom pobyte na Katolíckej univerzite Notre Dame v USA
4. Štvrtok 09.03.2017 o 18.00, Hosť:
5. Štvrtok 16.03.2017 o 18.00, Hosť:
6. Štvrtok 23.03.2017 o 18.00, Hosť:
7. Štvrtok 30.03.2017 o 18.00
Hosť: Doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. – Téma: O Jeruzalemskom chráme
8. Štvrtok 06.04.2017 o 18.00, Hosť:
9. Štvrtok 27.04.2017 o 18.00, Hosť:
10. Štvrtok 04.05.2017 o 18.00, Hosť:
11. Štvrtok 11.05.2017 o 18.00, Hosť:
 


Ako prebieha samotné Kolokvium Kolégia KU?

Pozvaní hostia pripravia členom Kolégia KU text témy v rozsahu 20 – 30 normostrán formátu A4. Úlohou členov Kolégia KU je danú tému si naštudovať, traja určení študenti si pripravia esej v rozsahu 2 – 3 strany formátu A4, ktorú v úvode Kolokvia prečítajú. Úlohou hosťa je moderovať stretnutie, komunikovať so študentmi a diskutovať o danej problematike. Dĺžka stretnutia je  60 – 90 min. Študenti, ktorí sú poverení spracovať tému vo forme eseje majú svoju prácu zaslať riaditeľovi Kolégia KU na jeho E-mailovú adresu najneskôr 24 hod. pred začatím Kolokviá.     
 
 
VÍKENDOVKY
 
Zimný semester
21. – 23.10.2016  Dni kresťanskej kultúry II. – Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
18. – 20.11.2016  Víkendový pobyt v Kláštore Premenenia Pána u Benediktínov v Sampore

 

Letný semester
3. – 5.3.2017          Exkurzia: Orava, Liptov, Turiec
31.3. – 2.4.2017     Pôstna duchovná obnova
28. – 30.4.2017      Víkendový turistický pobyt v horách

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Akademický rok 2015 – 2016

 

Dôležité termíny
 
1. Streda 16.09.201519.00, Priestory Kolégia KU, úvodné priateľské stretnutie
2. Nedeľa 20.09.2015, Bratislava Národný pochod za život
3. Streda 23.09.2015 o 19.30, Aula Jána Pavla II., Koncert pre prvákov
4. Streda 30.09.2015 o 9.00, Univerzitný Kostol sv. Rodiny, Ružomberok – Rybárpole. Slávnostná svätá omša Veni Sancte z príležitosti otvorenia nového akademického roka 2015-2016.
5. Streda 21.10.2015 o 19.30, KU má talent
6. Streda 04.11.2015 o 12.15, Univerzitný Kostol sv. Rodiny, Ružomberok-Rybárpole, Svätá omša za zosnulých členov Katolíckej univerzity v Ružomberku
7. Streda 11.11.2015 o 12.15, Kaplnka sv. Alberta, Odpustová svätá omša
8. Piatok 20.11.2015 o 19.30, Spoločenské priestory – Foajé PF KU, Beánia – vysokoškolský študentský ples z príležitosti medzinárodného dňa študentov
9. Pondelok-Streda 30.11.-02.12.2015, Kaplnka sv. Albertakaplnky v Študentských domovoch, TDA - Trojdňová adorácia
10. Utorok 08.12.2015, Slávnostné otvorenie Mimoriadneho roka Milosrdenstva Katolíckej Cirkvi na celom svete a na Katolíckej univerzite v Ružomberku
11. Streda 09.12.2015, 7.30-11.30, Priestory Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPAC), Adventná kvapka krvi na KU
12. 14.-22.12.2015, UPAC, Kostol Povýšenia sv. Kríža, Univerzitný Kostol sv. Rodiny, Študentské domovy, Vysluhovanie sviatosti zmierenia na KU pred Vianočnými sviatkami
13. Sobota 23.01.2016 o 19.00, Veľká dvorana Kultúrneho domu A. Hlinku, Reprezentačný ples KU - účasť všetkých členov Kolégia KU
14. Pondelok –Piatok 01.-05.02.2016, Lyžovačka UPAC
15. Piatok – Nedeľa 04.-06.03.2016, Priestory UPAC, Žena, poznaj seba, muž, poznaj ženu. SeminárMUDr. Františkom Orlovským
16. 14.-23.03.2016, UPAC, Kostol Povýšenia sv. Kríža, Univerzitný Kostol sv. Rodiny, Študentské domovy, Vysluhovanie sviatosti zmierenia na KU pred Veľkonočnými sviatkami
17. Utorok 15.03.2016 o 19.00, Ružomberská Kalvária, Celouniverzitná Krížova cesta
18. Streda 13.04.2016 o 19.30, Spoločenské priestory – Foajé PF KU, Sedliacka veselica
19. Streda 20.04.2016, 7.30-11.30, Priestory UPAC, Veľkonočná kvapka krvi na KU
20. Streda 11.08.2015 o 9.00, Univerzitný Kostol sv. Rodiny, Ružomberok – Rybárpole. Slávnostná svätá omša Te Deum z príležitosti ukončenia akademického roka 2015-2016.

 

 

(Pozn. Termíny označené hrubým písmom sú záväzné pre všetkých členov Kolégia KU)


Hosť na KU
 
Prednášky spojené s diskusiou, na ktorých privítame významné slovenské osobnosti z politického, kultúrneho, spoločenského, akademického a duchovného života sa konajú počas prednáškového obdobia v utorok podvečer o 16.16 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice KU na 3. poschodí.
 


Termíny podujatia Hosť na KU


Zimný semester (Rok 2015): 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10., 10.11., 24.11., 01.12.
Letný semester (Rok 2016): 16.02., 23.02., 01.03., 08.03., 05.04., 12.04., 19.04.
 
 
Kolokviá Kolégia KU


Termíny Kolokvií – Zimný semester 2015/2016
1. Štvrtok 01.10.2015 o 19.00 Hosť: Juraj Holdoš, PhD. Téma: Psychológia zla vs. psychológia hrdinstva
2. Štvrtok 15.10.2015 o 19.00 Hosť: Eva Holdošová, PhD. Téma: Právny štát a jeho zásady
3. Štvrtok 22.10.2015 o 19.00 Hosť: Doc. Terézia Rončáková, PhD. Téma: Vzťah Cirkvi a médií
4. Štvrtok 29.10.2015 o 19.00 Hosť: Doc. PhDr. Anton Lauček, PhD. Téma: Autorské čítanie
5. Štvrtok 05.11.2015 o 19.00 Hosť: ThDr. Juraj Sedláček, PhD. Téma: Otcovské rany
6. Štvrtok 12.11.2015 o 19.00 ThDr. Pavol Hrabovecký, PhD. Téma: Viera a veda
7. Štvrtok 19.11.2015 o 19.00 Hosť: Ing. Arch. Matúš Bišťan. Téma: Milosrdenstvo

 

Termíny Kolokvií – Letný semester 2015/2016
1. Štvrtok 11.02.2016 o 18.00 - Mgr. Imrich Gazda, PhD. Téma: Konzervatívny denník Postoj.
2. Štvrtok 18.02.2016 o 18.00 – Mgr. Jaroslav Chanas, MA. Téma: Kresťanské ponímanie mužskosti a ženskosti
3. Štvrtok 25.02.2016 o 18.00 – Mgr. Lukáš Kutlák. Téma: Stret civilizácií
4. Štvrtok 03.03.2016 o 18.00 – Mgr. Ján Baňas, PhD. Téma: Idea univerzity
5. Štvrtok 10.03.2016 o 18.00 - Dr. Rosangela Libertini, PhD. Téma: Dante Alighieri – Božská komédia ako dielo o Božom milosrdenstve
6. Štvrtok 17.03.2016 o 18.00 – Mgr. Pavol Hurbánek, PhD. Téma: Voľby 2016
7. Štvrtok 14.04.2016 o 18.00 – Mgr. Peter Dvorský, Téma: Život Andreja Hlinku
8. Štvrtok 21.04.2016 o 18.00 – HEDr. Ľuboslav Hromjak PHD. Téma: Osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.
9. Štvrtok 28.04.2016 o 18.00 -

 

 

VÍKENDOVKY
 
Zimný semester
25.-27.09.2015 Teambuildingový víkend na pôde Kolégia KU
Cieľ: Budovanie tímu, vzájomné sa spoznanie, oboznámenie sa s Kolégiom, jeho históriou a súčasnými víziami.

 

23.-25.10.2015 Návšteva a exkurzia Prahy
Cieľ: Spoznávanie kultúry a histórie našich západných susedov, s ktorými sme 70 rokov tvorili spoločný štát a stále máme blízko k sebe.
Exkurziu vedie ružomberský historik Mgr. Peter Dvorský

 

20.-22.11.2015 Dni kresťanskej kultúry II. – Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
Cieľ: Hlbšie vniknúť do duchovného života prostredníctvom kresťanskej kultúry.
 
Letný semester
01.-05.02.2015 Lyžovačka s UPAC (Sabinov – Drienica, alebo iné miesto)

 

26.-28. 02.2016   Exkurzia a prehliadky miest Martin a Ružomberok
Cieľ: Podpora národného povedomia, hrdosť na históriu, diskusia o dôležitosti poznania histórie. Exkurziu vedie ružomberský historik Mgr. Peter Dvorský

 

18.-20.03.2016 Pôstna duchovná obnova
Cieľ: Pokánie a zmierenie sa s Bohom vedie aj ku zmiereniu sa so sebou samým a s našimi blížnymi.

 

21.-23.04.2016 Návšteva a exkurzia Bratislavy, Národnej rady SR a Kolégia Antona Neuwirta v Ivanke pri Dunaji
Cieľ: Hlavné mesto našej krajiny skrýva v sebe veľké kultúrne a duchovné bohatstvo, s ktorým je potrebné sa oboznámiť. Prispeje k tomu aj stretnutie s poslancami NR SR, samotná návšteva parlamentu. Návšteva Kolégia Antona Neuwirta prispeje ešte k hlbšiemu pochopeniu zmyslu nášho Kolégia KU.
 
 
Ďalšie aktivity


• Spoločne strávený čas pri slávení narodenín a menín členov Kolégia KU.
• Spoločné varenie a upratovanie v Kolégiu KU.
• Spoločné výlety.
• Spoločná angažovanosť v sociálnej oblasti.
• Spoločné stretnutia s vedením KU a s vedením fakúlt KU.
• Spoločné stretnutia so zahraničnými erazmus študentmi.
• Spoločné stretnutia s bývalými členmi Kolégia KU.
• Účasť na rôznych podujatiach KU a UPAC.

 

Pozn. Program bude postupne aktualizovaný. Je potrebné všímať si internetovú stránku.

 

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU