ERASMUS CHARTA Katolíckej univerzity v Ružomberku (2021-2027)

 

Erasmus Policy Statement

 

 ERASMUS ID: SK RUZOMBE01

 

ECAS ID: E10192133

 

PIC CODE: 997181826

 

 

Je program EÚ zameraný na vysokoškolské a odborné vzdelávanie, mládež a šport. Program je určený hlavne študentom a zamestnancom vysokoškolských inštitúcií. Cieľom je osobný rozvoj, posilnenie  zručností, modernizácia vzdelávania, odbornej prípravy a podpora internacionalizácie. Erasmus+ zlúčuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). 

Do aktivít programu sa môžu zapojiť vysokoškolské inštitúcie, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), sú zaregistrované na Unique Registration Facility (URF) a majú pridelený Participant identification Code (PIC).

 

Program pozostáva z troch kľúčových aktivít:

  • KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

  • KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

  • KA3 - Podpora reformy politík

  • Špecifickými akciami sú Jean Monnet a Šport

 Oprávnené krajiny pre program Erasmus+ (krajiny programu):

• členské štáty EÚ
• nečlenské štáty EÚ (krajiny EZVO, EHP a kandidátske krajiny) 

Erasmus+ podporí:

- Možnosti štúdia, odbornej prípravy, získania pracovných skúseností alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.
- Vzdelávanie zamestnancov v sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou v zahraničí.
- Vývoj digitálneho vzdelávania a využívanie informačných a komunikačných technológií.
- Učenie sa jazykov.
- Uznávanie zručností, vrátane takých, ktoré boli získané mimo formálneho vzdelávacieho  systému.
- Strategické partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami a mládežníckymi organizáciami s ich partnermi v iných krajinách, tak v ich vlastnom sektore, ako aj v iných sektoroch na zvyšovanie kvality a inovácií.
- Znalostné aliancie a aliancie pre sektorové zručnosti, ktoré budú riešiť nedostatok určitých zručností zlepšením vzdelávacích programov a kvalifikácií vďaka spolupráci medzi svetmi práce a vzdelávania.
- Nástroj na poskytovanie záruk na študentské pôžičky pre študentov magisterského stupňa na financovanie ich štúdia v inej krajine.
- Vyučovanie a výskum európskej integrácie.
- Výmenné pobyty, spolupráca a budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní a v práci s mládežou na celom svete.
- Iniciatívy pre podporu inovácií v pedagogike a progresívnych politických reforiem na národnej úrovni.
- Dobré riadenie športu a iniciatívy proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, dopingu, násiliu, rasizmu a neznášanlivosti, predovšetkým v reakreačnom športe.

 

SMERNICA

Smernica rektora o realizácii mobilít v rámci programu Erasmus+ KA103 a KA107 (č. 17/2019)

Smernica rektora o organizovaní zahraničných mobilít zamestnancov a študentov
prostredníctvom programu Erasmus+ (č. 11/2015)

 

Systém rozdelenia finančných prostriedkov Erasmus+ 2019

Systém rozdelenia finančných prostriedkov Erasmus+ 2018

Systém rozdelenia finančných prostriedkov Erasmus+ 2017

Systém rozdelenia finančných prostriedkov Erasmus+ 2016

 

 

STRATÉGIA INTERNACIONALIZÁCIE

 

 

 

30 rokov Erasmus

 

V roku 2017 oslávil program Erasmus 30 rokov svojej existencie. Aj na Katolíckej univerzite v Ružomberku patrí medzi najobľúbenejší a najčastejšie využívaný program pre mobility do zahraničia. Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU pri tejto príležitosti v apríli 2017 otvoril výstavu „Erasmus očami KU“. Chcel si ňou pripomenúť tých, ktorí sa do programu zapojili, administrovali ho či iným spôsobom sa pričinili o to, aby členovia akademickej obce mohli uskutočniť zahraničné pobyty. V auguste 2017 bola výstava ukončená, ale zdokumentovanú Vám ju prinášame v podobe bulletinu.

 

titulka erasmus ocami ku

 

 

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU