Všeobecnú charakteristiku mobility pracovníka VŠ - výučba nájdete TU.

 

Záujemcovia o mobilitu/y predložia nasledujúce dokumenty, s ohľadom na COVID-19 emailom: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

 

Dokumenty:

 

 

 2. čitateľný sken tlačiva Programu mobility – výučba/Mobility ageement potvrdený prijímajúcou inštitúciou:

 

Pre mobility do Českej a Poľskej republiky je možné použiť formulár PROGRAM MOBILITY  výučba v slovenskom jazyku.

Pre mobility do ostatných krajín EÚ je určený formulár MOBILITY AGREEMENT  v anglickom jazyku.

 

Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu zahraničných univerzít záujemcovia o mobilitu kontaktujú univerzitného, resp. fakultného koordinátora programu Erasmus+ na prijímajúcej univerzite alebo vedúceho príslušného pracoviska tejto inštitúcie (zoznam kontaktov) a dohodnite si podrobnosti mobility a podpísanie Programu mobility – výučba/Mobility ageement.

 

Pre flexibilný manažment i realizáciu mobilít s ohľadom na COVID-19 sa uchádzači môžu prihlasovať aj opakovane či už na virtuálnu alebo fyzickú mobilitu do nižšie stanovených termínov alebo individuálne:

 

Termín odovzdania prihlášok:                          Termín možného začiatku mobility:

I. termín:  15.03.2021   do12:00                        22.03.2021
II. termín: 03.05.2021  do12:00                        17.05.2021

III. termín: priebežne                                         Dva týždne po odovzdaní dokumentov

 

Upozornenie:

1. Zamestnanci, ktorí z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 nemohli realizovať služobnú cestu v ak. roku 2019/2010 ani v uplynulých mesiacoch ak. roka 2020/2021, sa môžu zapojiť aj do tejto výzvy.

 

 

2. Z dôvodu pretrvávajucej epidemiologickej situácie, môžu zamestnanci absolvovať aj tzv. VIRTUÁLNU MOBILITU (mobilita prebieha online, zamestnanci fyzicky nevycestujú do zahraničia na partnerskú inštitúciu).

Pri tomto type mobility nie je nárok na grant. Zamestnanec po absolvovaní mobility získa Certifikát z partnerskej inštitúcie a mobilita mu bude uznaná.

 

Podmienkou je odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín.

 

Dĺžka fyzicky realizovanej mobility: 3 pracovné dni (Česko, Maďarsko, Poľsko), 5 pracovných dní (ostatné krajiny) + 1 deň je vyčlenený na cestu.

Dĺžka virtuálnej mobility: min. 2 dni.

 

Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení/nepridelení grantu na fyzickkú mobilitu bude uchádzačom poslaná na univerzitný e-mail. Výška finančného príspevku sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant je príspevkom na náklady pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

 

Bližšie informácie získate:

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.05

tel.: +421 444 304 693, mob.: +421 918 337 411

e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

 

Mobility budú realizované podľa aktuálneho vývoja situácie s COVID-19 a na základe usmernení národných autorít a zahraničných inštitúcií.

 

Prosíme, aby ste si pred zahraničnou cestou overili informácie platné pre jednotlivé krajiny, napr. na webových sídlach:

Informácie o ochorení COVID−19

Obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU