Jean Monnet

 

Akcia Jean Monnet sa zameriava na podporu excelentnosti vo vyučovaní a výskume v oblasti európskych štúdií. Aktivity sa zameriavajú na podporu dialógu medzi akademickou obcou a tvorcami politík, najmä na podporu riadenia politík Európskej únie.

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku uspela v tejto akcii Katedra politológie Filozofickej fakulty s projektom „Kríza na Ukrajine – Výzva pre európsku integráciu“. Členom riešiteľského tímu bol pridelený grant vo výške 28 009,80,- Eur.

 

 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá - CEEPUS

 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov.

 

Schválené siete s účasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku:

HU 28: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

Koordinátor na PF KU: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., marketa.rusnakova@ku.sk

 

AT 502: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky

PL 702: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky

Koordinátor na TF KU: ThLic. Martin Taraj, PhD., martin.taraj@ku.sk

 

 

Národný štipendijný program - NŠP

 

Národný štipendijný program (NŠP) je určený na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov a je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Kontakt: Michaela Moldová Chovancová, PhD. - univerzitná Erasmus koordinátorka 

michaela.moldova.chovancova@ku.sk

 

 

Záujemcovia o štipendiá cez rôzné programy môžu nájsť viac informácií na nižšie uvedených portáloch:
http://www.saia.sk - Slovenská academická informačná agentúra
http://www.saaic.sk - Slovenská akademická asociáca pre zahraničnú spoluprácu
www.euraxess.sk - výskumné pobyty

http://www.esn.org/ - Erasmus študent výmenná sieť
http://ec.europa.eu -  Európska komisia
http://www.fulbright.sk - komisia J.W. Fulbrighta pre výmenné pobyty v SR
http://www.visegradfund.org - Visegrádsky fond
http://www.daad.de/en/index.html - Nemecká štipendijná služba
http://www.internationalscholarships.com - Medzinárodná databáza stipendií
http://www.scholarshipnet.info - Medzinarodné štipendijné zdroje
http://www.finaid.org - Študentský príručka pre finančnú pomoc
http://www.chevening.com - Chevening štipendium vo Veľkej Británii
https://www.studying-in-uk.org/uk-scholarships/ - Informácie o štipendiách vo Veľkej Británii
http://www.studentinfor.bizland.com - Education UK – štipendiá Veľká Británia
http://www.acu.ac.uk - Asociácia Commonwealth Universities - štipendiá
http://www.csfp-online.org - Britské spoločenstvo národov štipendiá
http://www.openscholarship.info - Medzinárodné štipendiá pre univerzitných študentov
 

LETNÉ ŠKOLY 2021

 

International Summer School,  Eichstätt, Germany

French Summer Academy, Francúzsko

Summer School, Graz, Rakúsko

Masaryk University, Brno, Česko

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU