Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia a výučby v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2020/2021 sa prihlásili 4 uchádzači.

 

Výberová komisia (prorektor pre zahraničné vzťahy, prodekani fakúlt poverení agendou medzinárodnej spolupráce a referent Erasmus projektov KA107) rozhodla na základe výberových kritérií a kapacitných možností programu udeliť finančný príspevok 3 uchádzačom:

 

Zoznam pracovníkov s prideleným grantom v rámci projektu 2019-1-SK01-KA107-060279

Zoznam pracovníkov s prideleným grantom v rámci projektu 2020-1-SK01-KA107-078054

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ 2020/2021 sa v 2. kole prihlásili 6 uchádzači.

 

Vo výberovom konaní boli posúdené kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

Na základe výsledkov výberového konania bolo štipendium pridelené 6 uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií:

 

  • dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;
  • dostatočná jazyková kompetencia študenta;
  • posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list);
  • uskutočnená mobilita v predošlých rokoch v rámci programu Erasmus

 

      Zoznam štipendistov

Do výberového konania na študentskú mobilitu – stáž/stáž absolventa v rámci programu ERASMUS+ 2020/2021 sa v 2. kole prihlásili 3 uchádzači (z toho 1 absolvent).

 

Vo výberovom konaní boli posúdené kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž/stáž absolventa v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

Na základe výsledkov výberového konania bolo štipendium pridelené 3 uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií:

 

  • dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;
  • dostatočná jazyková kompetencia študenta;
  • posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list, intenčný list);
  • uskutočnená mobilita v predošlých rokoch v rámci programu Erasmus.                    

 

      Zoznam štipendistov

fku 5457V rámci iniciatívy #ErasmusDays pripravili pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a mobility KU pre zahraničných študentov zábavný online kvíz s názvom „+4 your future = Erasmus“, ktorý bol zameraný na možnosti programu, všeobecný prehľad v oblasti geografie, histórie, architektúry, kultúry, atď. Jeho cieľom bolo podporiť vzťah a vzájomné porozumenie medzi študentami, ktorí prišli na univerzitu cez program Erasmus+. Online kvízu sa zúčastnilo 14 zahraničných študentov.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU