Poradenské centrum KU využíva nasledujúcu typológiu služieb kariérového poradenstva (podľa D. Markoviča):
.
1. Kariérové poradenstvo v otázkach spojených so štúdiom na VŠ. Sem zaraďujeme zvládnutie procesu adaptácie na nové študijné podmienky, pomoc pri výbere voliteľných predmetov a užšej špecializácie štúdia, pomoc pri zvládaní študijných neúspechov či nesprávnej prvej voľby štúdia, pomoc pri voľbe individuálneho študijného programu a témy záverečnej práce, výber z ponuky ďalšieho vzdelávania a taktiež informovanie o možnostiach doktorandského štúdia.
.
2. Kariérové poradenstvo orientované na osobnostný rozvoj klienta. Klientom kariérového poradenstva na VŠ je študent. Do tejto skupiny zaraďujeme konzultácie k profesijným a študijným zručnostiam, diagnostiku a sebapoznanie študenta, prostriedky sebaregulácie a plánovania osobnostného rozvoja. Ďalej sem patrí rozvoj komunikačných, tzv. mäkkých zručností a kľúčových kompetencií.
.
3. Kariérové poradenstvo zabezpečujúce prípravu na vstup na trh práce. Do tejto skupiny zaraďujeme súčasti: hľadanie a výber (či sprostredkovanie) zamestnania pre klienta, prípravu na vstup na trh práce, sprostredkovanie kontaktov s inými poradenskými organizáciami, príp. personálnymi agentúrami a zamestnávateľmi, poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach, konzultovanie životopisu a motivačného listu.
.
S týmito súčasťami, ktoré patria do obsahového zamerania kariérového poradenstva na VŠ a premietajú sa do konkrétnych aktivít, sa poradcovia stretávajú vo svojej praxi. Toto delenie nepovažujeme za fixné, môže sa meniť a rozvíjať v závislosti od možností kariérového poradcu a potrieb klientov.
. 
Na kariérové poradenstvo odporúčame telefonickú alebo mailovú objednávku vopred. Poskytnutie služby je bezplatné.

Každý človek pozná, aké je to,  keď nie je zdravý, keď mu nejaká časť tela ochorie. Napríklad, keď má človek chrípku, zlomí si nohu, alebo mu je zle od žalúdka. Vtedy zvyčajne navštívi lekára, ktorý mu predpíše liek. Aj príbuzní a priatelia ochorenie vidia a chorého povzbudzujú, prípadne  sa o neho starajú do jeho vyliečenia.

Čo ak človek pociťuje vnútornú nepohodu, ktorá ho  obťažuje a unavuje  v každodennom živote? Keď jeho trápenie nie je navonok viditeľné? Keď má psychické problémy v rôznej miere, napr. strachy, smútky, obavy, úzkosť, depresiu, paniku, nutkavé stavy, závislosť ...?

Vtedy má možnosť obrátiť sa  na odborníka, ako je psychológ (prípadne psychoterapeut a psychiater).

 

Psychológ v Poradenskom centre

znamená, že:

Kariérovú poradňu Poradenského centra už naši študenti poznajú. Vedia, že si v nej môžu nechať skontrolovať životopis alebo nacvičiť pracovný pohovor. Kariérové poradenstvo pre vysokoškolákov však zahŕňa oveľa viac ponúk.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU