Študentom so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, s psychickým ochorením, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s poruchami učenia ponúkame:

 • poskytovanie poradenstva a spolupráca s odborníkmi (psychológ, kňaz, kariérová poradkyňa) pri riešení problémov súvisiacich so štúdiom a pobytom na KU
 • asistenčné služby
 • špeciálnu študovňu vybavenú mnohými asistenčnými technológiami
 • zabezpečovanie bezbariérového prístupu (napr. požičiavanie čipu na výťah na PF)
 • poskytovanie informácií a pomoc pri vybavení kompenzačných pomôcok a preukazu občana so zdravotným postihnutím

ŠTUDENTI S PORUCHAMI ZRAKU A NEVIDIACI ŠTUDENTI

 • asistencia pri príprave stravy, príprave horúcich nápojov v Poradenskom centre
 • asistenčné služby – objednávanie obedov cez internet
 • asistencia pri práci na PC
 • pomoc pri vyhľadávaní v elektronických katalógoch a databázach
 • spracovanie študijnej literatúry do prístupnej formy
 • sprístupnenie študijných materiálov v rôznych formátoch
 • sprístupňovanie informácií – zasielanie informácii o aktuálnom dianí na KU mailom

ŠTUDENTI S TELESNÝM A VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM

 • poskytovanie priestorov centra na oddych
 • asistencia pri príprave a ohriatí stravy, pri príprave nápojov
 • zabezpečenie pomôcok potrebných k absolvovaniu prednášok a skúšok

ŠTUDENTI CHORÍ A ZDRAVOTNE OSLABENÍ

 • pomoc pri riešení problémových situácií vyplývajúcich zo zhoršeného zdravotného stavu, ktoré by mohli ohroziť plnenie študijných povinností

ŠTUDENTI S PORUCHAMI UČENIA

 • pomoc pri riešení problémov súvisiacich so štúdiom
 • zabezpečenie podporných služieb pre študentov s dyslexiou, s dysgrafiou a pod. bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon

Smernica rektora
Súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb

 

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU