Študentom so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, s psychickým ochorením, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, s poruchami učenia ponúkame:

  • vytváranie zodpovedajúcich podmienok štúdia bez znižovania požiadaviek na študijný výkon študenta v zmysle § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami
  • podporný program počas celej dĺžky štúdia
  • špeciálnu študovňu vybavenú mnohými asistenčnými technológiami
  • poskytovanie poradenstva a spolupráca s odborníkmi (psychológ, kňaz, kariérová poradkyňa) pri riešení problémov súvisiacich so štúdiom a pobytom na KU
  • asistenčné služby
  • zabezpečovanie bezbariérového prístupu (čip na výťah)
  • poskytovanie informácií a pomoc pri vybavení kompenzačných pomôcok a preukazu občana so zdravotným postihnutím
  • osobitný podporný program pre študentov s poruchami zraku a pre nevidiacich študentov: podpora pri nácviku orientácie, samostatného a bezpečného pohybu v priestoroch KU, podpora pri získaní zodpovedajúceho ubytovania, asistenčné služby pri príprave stravy a horúcich nápojov v priestoroch Poradenského centra, pri objednávaní obedov cez internet, pri práci na PC, pri vyhľadávaní v elektronických katalógoch a databázach, podpora pri zabezpečovaní základnej študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení, podpora pri zabezpečovaní študijných materiálov v prístupnej forme, sprístupňovanie informácií, zasielanie informácií o aktuálnom dianí na KU mailom
  • osobitný podporný program pre študentov s telesným a viacnásobným postihnutím: podpora pri získaní zodpovedajúceho ubytovania, poskytovanie lôžka a priestorov v Poradenskom centre na polohovanie a oddych, asistencia pri príprave stravy a horúcich nápojov, podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení
  • pri akútnom zhoršení zdravotného stavu či pri vzniku novej špecifickej potreby v priebehu štúdia flexibilné zariadenie všetkých potrebných vecí v oblasti štúdia a pobytu na KU

Kedy má študent so špecifickými potrebami nárok na podporné služby?
1. ak predloží lekárske potvrdenie alebo potvrdenie od iného odborníka (psychológa, logopéda, špeciálneho pedagóga atď.) nie staršie ako 3 mesiace
Viac informácií v Smernici rektora KU o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami
2. ak súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb
Súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb


Konzultačné hodiny:

pondelok      9:00 - 14:00 bez objednania      7:00 - 9:00, 14:00 - 17:00 po dohode
utorok 9:00 - 14:00 bez objednania    7:00 - 9:00, 14:00 - 17:00 po dohode
streda 9:00 - 14:00 bez objednania    7:00 - 9:00, 14:00 - 17:00 po dohode
štvrtok 9:00 - 14:00 bez objednania    7:00 - 9:00, 14:00 - 17:00 po dohode
piatok 9:00 - 14:00 bez objednania    7:00 - 9:00, 14:00 - 17:00 po dohode

 

Kontakt: poradna(a)ku.sk

 

Poradenstvo a podporné služby sú pre uchádzačov, študentov a absolventov KU bezplatné.

 

 zťp

 

 

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU