Odkazy:

www.isic.sk
www.itic.sk

https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/      

 

FAQ - časté otázky:

 


Čo robiť ak je zle uhradená  platba za vydanie preukazu, alebo jeho duplikátu?


Ešte raz si skontrolujte vo svojom profile sekciu platby, či je platba zobrazená ako prijatá. Ak nie je, kontaktujte ekonomický odbor s ktorým vyriešite nesprávne platby.

Postup je nasledovný: Vyžiadate vrátenie chybnej platby a úhradu zopakujete na správne symboly.

Keď úhrada poplatku za preukaz je zrealizovaná nesprávne, je možné požiadať o vrátenie platby.

Potrebné je online vyplniť: Žiadosť o vrátenie poplatku za preukaz na formulári.doc a zaslať elektronicky na vybavenie na e-mailovú adresu ema.mojsova[zavinac]ku.sk alebo frantiska.hlinova[zavinac]ku.sk + priložiť oscanované doklady o úhrade

 

 

Zaplatil som za Licenciu ISIC ( prolongačnú známku ISIC) prevodom 10€ tak ako poplatok na vydanie preukazu na účet KU a neprečítal som si, že Licencia sa objednáva priamo v CKM, alebo známka sa počas zápisov kupuje u zamestnancov CKMSYTS alebo cez online CKMSYTS


Požiadať  ekonomické oddelenie KU o vrátenie platby. Potrebné je online vyplniť: Žiadosť o vrátenie poplatku za preukaz na formulári.doc a zaslať elektronicky na vybavenie na e-mailovú adresu ema.mojsova[zavinac]ku.sk alebo frantiska.hlinova[zavinac]ku.sk
+ priložiť oscanované doklady o úhrade

 

Prečo keď som správne uhradila poplatok na vydanie preukazu študenta mi v Abakuse - preukazy nezobrazuje platbu 10€?

V sekcii preukazy sú fajkou a krížikom zobrazené údaje týkajúce sa poplatku za vydanie preukazu (duplikátu), nahratie fotografie a zápis. Ak poplatok nezobrazuje v sekcii poplatky spravili ste niekde chybu - kontaktujte ekonomické oddelenie KU( vid. prvá otázka) , alebo je už váš preukaz vyrobený a platba priradená k nemu. To si skontrolujete v abakuse vo vašom profile v sekcii karty.

 

 

Prečo mi znova svieti namiesto zelenej fajky na mieste platba červený krížik? 

Táto tabuľka je informačná pred prvým vydaním preukazu. Po jeho vydaní sa v systéme platba použije na už vydaný preukaz a preto dôjde spätne k tomu, že je označená krížikom. V tomto prípade sa vám v sekcii preukaz zobrazí už novo vydaný preukaz. Presné informácie o platbách máte v sekcii platby.

 

Ako môžem cestovať po zápise, ak mi ešte nebol vydaný preukaz denného študenta?:

Študentom prvých ročníkov 1. a 2. stupňa vysokých škôl, ktorým škola z technických príčin nedokáže zabezpečiť vydanie BČK pri zápise, vydá ŽSR na základe preukazu totožnosti, fotografie a školou potvrdenej žiadanky PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA s platnosťou najneskôr do konca októbra. Podrobné informácie

 

Ako sa zaregistrujem na bezplatné cestovanie na železnici?

Pokyny nájdete tu:

Bezplatná preprava pre študentov vysokých škôl/univerzít

 


Ako si vybavím časový lístok na železnici?

Študenti Žilinskej univerzity a Katolíckej univerzity v Ružomberku (tieto vysoké školy vydávajú bezkontaktné čipové karty, ale s neaktivovanou dopravnou časťou respektíve bez dopravnej časti) si môžu vybrať - získať PREUKAZ ZÁKAZNÍKA bez možnosti využívať mesačné časové lístky na bezplatnú prepravu (potrebujú bezkontaktnú čipovú kartu, preukaz totožnosti, fotografia je nepovinná) alebo si vyžiadať PREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA, na základe ktorého si okrem jednorazových lístkov môžu zabezpečiť aj mesačné časové lístky (potrebujú bezkontaktnú čipovú kartu, preukaz totožnosti a fotografiu s rozmermi 2x3 cm (kliknite prosím na ďalšie informácie).

 


Kde nájdem postup vydania preukazu?

Postup nájdete v menu Vydanie a platnosť

 


Čo s preukazmi, na ktorých mám nabitý kredit na stravovanie?

Stravovacie konto vám bude od septembra automaticky nahraté na nový preukaz aj s kreditom. Ak už nemáte záujem môžete si ich z preukazu vybrať na stravovacom a ubytovacom oddelení

 

 

Kedy a kde získam licenčnú známku ISIC?
a) licenčnú známku ISIC si celoročne zakúpite cez online shop CKM: ISIC známka pre vyššie ročníky

b)počas obdobia zápisov najneskôr  do 30.09. ich predávajú zamestnanci CKM SYTS na prízemí knižnice v nimi určenom čase

 

 

Kedy a kde získam licenčnú známku ITIC?
a) licenčnú známku ITIC si celoročne zakúpite cez online shop CKM: ITIC známka pre učiteľov

b)počas obdobia zápisov najneskôr  do 30.09. ich predávajú zamestnanci CKM SYTS na prízemí knižnice v nimi určenom čase

 

Je potrebné na predĺženie platnosti preukazu uhrádzať sumu 10€? a do knižnice?

Na použitie preukazu v škole (prístupové systémy, stravovanie internáty, ) a v doprave - 50% zľavana železnici a BUS nie je potrebná platba 10Eur za prolongačnú známku ISIC. Informácie o použití preukazu v knižnici nájdete na stránke knižnice. Poplatky za používanie knižnice nie sú zahrnuté v poplatku za preukaz.

 

Musím ako denný študent mať preukaz študenta s vizuálom ISIC?

Nie, nemusíte. Ak nevyplnite miesto určené licenčné číslo a prídete si osobne po preukaz. Bude vám vydaný preukaz denného študenta  s vizuálom KU - platí na stravu a v aplikáciách na KU ako aj  v železničnej doprave.

 

Aké zľavy sú vlastne zahrnuté v tých 10€?

Nájdete ich na stránke www.isic.sk.

 

Do kedy je platný preukaz na dopravu?

  1. Koniec platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 30. septembra kalendárneho roku, v ktorom končí príslušný akademický rok. V akademickom roku, v ktorom má študent podľa študijného plánu absolvovať štúdium, je koniec platnosti preukazu študenta 30. júna príslušného akademického roku; ak študent do tohto dňa štúdium neukončí, platnosť preukazu študenta sa predlžuje podľa prvej vety.
  2. Preukaz študenta stráca platnosť pred dátumom podľa odseku 1
  3. v prípade poškodenia alebo straty,
  4. pri skončení alebo prerušení štúdia podľa § 69 ods. 3 zákona.

Ako je to s predlžovaním platnosti preukazov pre študentov, ktorí absolvovali Bc. štúdium na KU?

Tí, ktorí ďalej pokračujú v štúdiu na KU preukaz im ostáva, ak neprestúpili z externej formy na dennú a opačne.

 


Ako je to s predĺžením platnosti preukazu študenta, ak som ho stratil?

Ak ste preukaz stratil je potrebné požiadať o vydanie duplikátu so všetkými náležitosťami s tým súvisiacimi 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU