Použitie preukazu na Katolíckej univerzite v Ružomberku:

1.Identifikácia

Platný preukaz je v zmysle zákona o vysokých školách dokladom o štúdiu a nahrádza papierové potvrdenie o návšteve školy.
Slúži na identifikáciu študenta, učiteľa a zamestnanca v informačných systémoch Katolíckej univerzity.

Slúži na preukazovanie sa študenta, učiteľa, zamestnanca v prostredí univerzity a mimo neho.
Bez platného preukazu nie je možné využívanie všetkých informačných systémov KU.
Platnosť preukazu je zaznamenaná v jeho čipe a vizuálne platnou polongačnou známkou.

 

2.Stravovanie

Preukaz slúži v stravovacom systéme KU na objednávanie stravy a jej výber.
Informácie o stravovaní nájdete na stránke Stravovanie


3.Prístupový systém:

Identifikuje držiteľa v prístupovom systéme v škole do učební, laboratórií, internátov a na parkoviská. Prístupové systémy sú v správe fakúlt a Ubytovacieho a stravovacieho zariadenia.


4.Dochádzkový systém:

Slúži na evidenciu dochádzky zamestnancov v dochádzkových systémoch ktoré sú v správe fakúlt.

 

5.Knižničný preukaz:

Slúži na využívanie služieb Univerzitnej knižnice

 

 

Zľavy vyplývajúce z licencie ISIC, ITIC

Tieto zľavy môžu využívať členovia združenia CKM SYTS -  denní študenti a učitelia s úväzkom vyšším ako 50%,  ktorí majú zakúpenú licenciu ISIC, ITIC pre daný akademický rok.

Vyhotovenie preukazu denného študenta vo vizuály ISIC a učiteľa vo vizuály ITIC zaručuje jeho medzinárodnú akceptáciu a využívanie zliav na Slovensku a v zahraničí.

 

CKM SYTS

www.isic.sk
www.itic.sk

 

 

Zľavy vyplývajúce zo statusu denného študenta:

Na preukázanie nároku na tieto zľavy je potrebný platný preukaz denného študenta vyrobený v zmysle Metodického usmernenia č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta. 

Na využite zliav vyplývajúcich zo statusu denného študenta nie sú potrebné externé aplikácie! (napr. Dopravná aplikácia.)

 1.Zľavy v železničnej doprave ŽSR:

ZSSK ponúka všetkým svojim klientom, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu vlakom, možnosť vybaviť si povinnú registráciu a taktiež aj zakúpenie cestovného lístka cez internet. Týmto si ušetríte vystátie radu na stanici.

Všetky informácie tykajúce sa on-line registrácie nájdete na:

https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava/

Samotná on-line registrácia potrebná pre bezplatné cestovanie vlakom je možná na stránke ZSSK, konkrétne na linku:

https://ikvc.slovakrail.sk/zk/pages/discountTicket.xhtml

Pre bližšie informácie a akékoľvek ďalšie otázky sa, prosím, obráťte na Kontaktné centrum ZSSK: https://www.slovakrail.sk/sk/kontakt.html

 

 

 

2. Zľavy v železničnej a autobusovej doprave RegioJet, Student Agency: 

Zľavy, ktoré môžete pri cestovaní s RegioJetom uplatniť:
VNÚTROŠTÁTNE ZĽAVY V SR:

držitelia preukazu ISIC do 29 rokov vrátane: zľava 50%

MEDZINÁRODNÉ ZĽAVY:

držitelia prekazu ISIC do veku 29 rokov vrátane: zľava 10%

Ako preukázať nárok na zľavu?

Študenti do 29 rokov – študentská čipová karta s vizuálom ISIC. Zľavu z cestovného na kartu ISIC je možné využiť iba s platnou revalidačnou nálepkou pre daný rok.

 

3.Zľavy v autobusovej doprave:

V autobusovej doprave sa riadia zľavy prepravnými poriadkami jednotlivých prepravcov.

V SAD, MHD, DP- uznanie zľavy je závislé od tarifného poriadku prepravcu.
Ak prepravca neuzná preukaz študenta, je potrebné zakúpiť kartu prepravcu.

Prepravcovia častokrát podmieňujú nárok na zľavu dopravnou aplikáciou na preukaze

 

Zľavy podmienené aplikáciou poskytovateľa zliav:

 Preukaz študenta, učiteľa a zamestnanca Katolíckej univerzity má v sebe umiestnený čip. Priestor v čipe je rozdelený na časti:

Podrobný technický popis údajov uložených v čipe preukazu nájdete v prílohe metodického usmernenia.

 

1.  časť : v nej sú uložené údaje o držiteľovi preukazu

 

2.  časť: je voľný priestor, na ktorý držitel preukazu môže povoliť externým poskytovateľom nahrať si ich vlastnú aplikáciu ( dopravnú aplikáciu, skipas, elekronickú peňaženku....) . Povolenie, alebo zakázanie nahratia aplikácií vykonáva držiteľ na vlastnú zodpovednosť . Postup povolenia/zakázania vytvorenia externých aplikácií.

 

Zľavy v autobusovej doprave:

V autobusovej doprave sa riadia zľavy prepravnými poriadkami jednotlivých prepravcov.

V SAD, MHD, DP- uznanie zľavy je závislé od prepravného poriadku prepravcu. 
Ak prepravca neuzná preukaz študenta, je potrebné zakúpiť kartu prepravcu.

Prepravcovia častokrát podmieňujú nárok na zľavu dopravnou aplikáciou na preukaze.

 

 

Akceptácia vizuálu preukazu denného študenta KU
Názov Preukaz je akceptovaný ako doklad na jednorazové zľavnené cestovné na základe vizuálu  Preukaz akceptovaný ako doklad o štúdiu na vybavenie karty dopravcu. Preukaz nie je akceptovaný vôbec. Na vybavenie karty dopravcu je akceptované len písomné potvrdenie o návšteve školy a doklady vyžadované dopravcom
ARRIVA Liorbus a.s. áno áno
Slovenská autobusová doprava Michalovce, a.s.      
Arriva Nové Zámky-Sekretariát spoločnosti      
ARRIVA Trnava, a.s.      
BUS KARPATY spol. s r.o      
Dopravný podnik Bratislava a.s. áno na registráciu bankomatovej karty študenta ako dokladu na zľavnené cestovné v integrovanej doprave BA
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. áno áno
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. áno
DZS – M.K. TRANS s.r.o.      
Eurobus, a.s.      
MDS a.s. Považská Bystrica áno
SAD Dunajská Streda, a.s.      
SAD Humenné, a.s.      
SAD Lučenec, a.s.      
SAD Poprad a.s. áno
SAD Prešov a.s. áno
SAD Prievidza- Centrála      
SAD Trenčín, a.s.      
SAD Žilina a.s - sekretariát gen. riaditeľa      
SAD Zvolen, a.s. áno
SKAND Skalica s r.o.      
Slovak Lines, a.s. áno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU