Na Katolíckej univerzite v Ružomberku vydávame tieto druhy preukazov:

 

Študentom na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni:

 

Doplnková funkcionalita k preukazu denného študenta:

 

Učiteľom:

 

Zamestnancom:

 

 

 

Preukazy vydáva univerzita v zmysle

Zákona č.131/2002 Z.z.

a podľa aktuálne platného:

Metodického usmernenia č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta.

Preukaz študenta, učiteľa a zamestnanca Katolíckej univerzity v Ružomberku je vydávaný s čipom Mifare Desfire bez dopravnej aplikácie.

Podľa § 67 Zákona 131/2002 Z.z.

(1) písmeno a)  jedným z dokladov o štúdiu je preukaz študenta.

(2) Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. j). Na preukaze študenta sa používa jednotná štruktúra údajov určená ministerstvom. Ministerstvo záväzne určí usmernením aj technické vyhotovenie preukazu.

 

Cena preukazu je jednorázová na celé štúdium v danej forme a študijnom odbore, alebo počas trvania pracovného pomeru.

 

Preukaz študenta bez aktuálnej prolongačnej známky je neplatný!  Pod platnosťou preukazu sa rozumie platnosť preukazu študenta. Nie platnosť jeho pridaných funkcionalít ( doprava, zľavy u iných poskytovateľov). Výnimkou je prvý rok ISIC, kde dátum platnosti je vytlačený priamo na preukaze ISIC.


Každoročné predĺženie platnosti preukazu  známkou (Neplatí na  ISIC zľavy) je bezplatné.
Preukaz vyhotovený s vizuálom ISIC, alebo ITIC a prolongovaný známkou "Neplatí na ISIC zľavy"  je platný na Katolíckej univerzite a v doprave:

- v želeničnej doprave je platný pre denného študenta do 26 rokov

- v autobusovej doprave je platný len pre denného študenta, ktorý má vydaný preukaz po  01.09.2019 s aktivovaným balíkom externých aplikácií TransCard.

Cena licencie ISIC a ITIC  ani cena licenčnej známky ISIC, ITIC nie je zahrnutá v cene preukazu a študent (učiteľ) si ju môže kúpiť online pri prvom vydaní preukazu u neziskovej organizácie CKM SYTS, ktorej členom sa týmto stane.

 

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU