Aktuálna nástenka

 

 

 INFORMÁCIA --> MOŽNOSTI UBYTOVANIA (INTERNÁTY C-Blok, Ruža)

 pre ak. rok 2020-2021

Milí študenti/ky,


na základe aktuálnej situácie súvisiacej s šírením vírusu COVID-19, internáty C-Blok a Ruža ostávajú aj naďalej v prevádzke. S ohľadom na krízovú situáciu, posielam možnosti pre študentov týkajúce sa ubytovania:

1.) „OSTÁVAM UBYTOVANÝ“
Študent si izbu ponechá, ubytovanie môže aj naďalej využívať a zaplatí ubytovateľovi cenu za poskytnuté ubytovanie v pôvodne stanovenej výške „viď zmluva o ubytovaní“.

2.) „VECI V ÚSCHOVE“
Študent si v izbe ponechá len svoje osobné veci /na internáte neprebýva/. Cena za úschovu vecí je 35 €/mesačne.

3.) „UKONČENIE UBYTOVANIA“
Študent sa príde odubytovať ak už izbu ďalej využívať nebude. Možnosť ukončenia ubytovania k 31.10.2020. Podmienky a všetky bližšie informácie týkajúce sa odubytovania sú priložené v PRÍLOHE č. 3.

Termín odubytovania pre študentov, ktorí si zvolili možnosť odubytovať sa, bude študentom upresnený /vzávislosti od aktuálneho diania situácie s COVID-19/.

 

V prípade rozhodnutia možnosti č. 2 a 3 Katolícka univerzita domácu izoláciu nezabezpečí. Povinnosťou študenta je zabezpečiť si ju individuálne.

 

Žiadame o vyjadrenie pre ktorú z možností ste sa rozhodli v termíne do 31.10.2020 na email: ubytovanie@ku.sk

 

 

 

Aktualizácia 26.10.2020

 

Postup pri nástupe na ubytovanie do ŠD Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19, ako aj v nadväznosti na opatrenia a odporúčania príslušných štátnych inštitúcií boli stanovené nasledovné pravidlá pri nástupe na ubytovanie do ŠD Katolíckej univerzity.

 

 

 

  • Pravidlá pri nástupe slovenských študentov

Slovenský/á študent/tka sa môže prísť ubytovať, ak sa posledných 14 dní pred príchodom do ŠD:

  • u neho/nej neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia
  • nebol/a v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na ochorenie
  • nebol/a v zahraničí
  • nemá povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe)

 

Uvedené skutočnosti potvrdí pri nástupe na ubytovanie vlastnoručným podpisom dokumentu Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa na študentský domov – slovenský študent“ (Príloha 1).

 

 

 

  • Pravidlá pri nástupe zahraničných študentov

Zahraničný/á študent/tka bez ohľadu na krajinu pôvodu alebo na tranzitnú krajinu, z ktorej prichádza, bude ubytovaný/á výlučne po splnení týchto podmienok:

 

  • Po vstupe na územie SR pred nástupom na ubytovanie do ŠD dodrží 5-dňovú domácu izoláciu.  Po jej ukončení podstúpi test na COVID-19 s negatívnym výsledkom. Test musí byť vykonaný na území SR a pri predložení nesmie byť starší ako 96 h.
  • Pri nástupe na ubytovanie do ŠD sa u neho neprejavujú príznaky vírusového infekčného ochorenia.

Domácu izoláciu si študent zabezpečí:

1.) Na priváte alebo v súkromí na vlastné náklady

2.) Na internáte C-Blok v prípade splnenia podmienok:

                    * vyplniť formulár do 28.8.2020 (do polnoci)

                       LINK:https://ankety.ku.sk/index.php/391461

                    * poplatky za služby spojené s domácou izoláciou

 

Po obdržaní výsledku testu negatívny, domáca izolácia sa končí. Ak je výsledok testu pozitívny, izolácia trvá ďalej a treba sa riadiť pokynmi príslušného RÚVZ.

 

Uvedené skutočnosti študent/tka potvrdí pri nástupe na ubytovanie vlastnoručným podpisom dokumentu Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa na študentský domov – zahraničný študent“ (Príloha 2)zároveň predloží potvrdenie o negatívnom výsledku testu COVID-19 v tlačenej forme alebo vo forme skenu.

 

Uvedenie nepravdivých údajov podlieha v zmysle platných legislatívnych opatrení finančnej sankcii vo výške 5000 eur.

 

 V prípade otázok a nejasností vám je UaSZ k dispozícii na adrese:

ubytovanie[zavinac]ku.sk

 

 

 

PRIDELENÉ UBYTOVANIE 2021/2022

 

RUŽOMBEROK

 

 (zoznamy študentov sú prerozdelené v jednotlivých ubytovacích zariadeniach --> excel hárok)

 

I. kolo pridelenia ubytovania - ZOZNAM ŠTUDENTOV - splatnosť 15.7. - 25.7.2021

II. kolo pridelenia ubytovania - ZOZNAM ŠTUDENTOV - splatnosť 28.7. - 5.8.2021

 III. kolo pridelenia ubytovania - ZOZNAM ŠTUDENTOV - splatnosť 9.8. - 15.8.2021

 

POKYNY K PLATBE A UBYTOVANIU:

C-BLOK

RUŽA

TRIO

VOJTAŠŠÁK

NOVA

TEXICOM

MOTEL RANČ

 

 

POPRAD

 

 (zoznamy študentov sú prerozdelené v jednotlivých ubytovacích zariadeniach --> excel hárok)

 

ZOZNAM ŠTUDENTOV s prideleným ubytovaním v Poprade

 

 

ŽIADOSTI O UBYTOVANIE 2021/2022

 

Študenti  1.Bc  a  1.Mgr

Žiadosť o pridelenie ubytovania pre budúcich študentov 1.Bc a 1.Mgr

bude doručená študentom poštou, spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

Termín odovzdania: 15.7.2021.

 

Študenti ostatných ročníkov

Žiadosť o pridelenie ubytovania (pre starších študentov) - je k dispozícií na stiahnutie TU

Termín odovzdania: 30.6.2021.

Poznámka: Ubytovanie vyšších ročníkov bude podmienené počtom voľných ubytovacích kapacít.

 

Študenti ostatných ročníkov študujúcich odbor MANAŽMENT so záujmom o UBYTOVANIE v POPRADE - žiadosť je k dispozícií: TU

Termín odovzdania: 7.7.2021.

 

Informácia ohľadom vyplnenia kolónky "PRIEMERNÝ PROSPECH".

Študenti, ktorí aktuálne študujú prvý ročník bakalárskeho štúdia uvádzajú do kolónky priemerný prospech priemer len za obdobie - zimný semester.

Študenti vyšších ročníkov uvádzajú priemerný prospech za celý predchádzajúci akademický rok.

NÁVOD: TU

 

 

Aktualizácia 10.08.2021, čas 13:30 h

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU