V súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom SR, Vládou SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradom verejného zdravotníctva vydáva rektor KU v Ružomberku rozhodnutie o prerušení výučby na Univerzite tretieho veku Katolíckej univerzity v Ružomberku vo všetkých vzdelávacích programoch v zimnom semestri akademického roka 2020/2021.


Odôvodnenie:
Toto rozhodnutie je vydané v nadväznosti na Príkaz rektora P-8/2020 zo dňa 14. 10. 2020, v ktorom sa s platnosťou od 15.10.2020 prerušuje prezenčné vzdelávanie na Univerzite tretieho veku s cieľom zabrániť vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19.

 

Poučenie:
V prípade priaznivej epidemiologickej situácie bude výučba opäť pokračovať v letnom semestri 2020/2021.

 

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s infekciou COVID-19 bolo Príkazom rektora KU v Ružomberku od 10. marca 2020 prerušené vzdelávanie na UTV, resp. bolo zmenené z prezenčného na dištančné vzdelávanie. Vzdelávanie v rámci neuskutočnených prednášok letného semestra 2019/2020 bude prebiehať dištančnou metódou štúdia.

 

Aj počas súčasnej mimoriadnej situácie môžu poslucháči UTV na KU kedykoľvek telefonicky alebo e-mailom kontaktovať referentku UTV na KU Ing. Oľgu Patoprstú, ktorá s poslucháčmi UTV naďalej priebežne komunikuje a posiela im podklady k prednáškam jednotlivých vyučujúcich. Dištančnú metódu vzdelávania v rámci našej UTV vnímame ako jednu z možností, ako seniorom môžeme spríjemniť a pomôcť užitočne prežiť čas izolácie v domácom prostredí v tejto mimoriadnej situácii, pretože práve oni sú z hľadiska infekcie koronavírusom najrizikovejšou skupinou.

 

Organizačné zabezpečenie priebehu a ukončenia vzdelávania na UTV KU v Ružomberku v letnom semestri akademického roka 2019/2020

Poradenské centrum na Katolíckej univerzite v Ružomberku v posledných dňoch usporiadalo pre poslucháčov univerzity tretieho veku dve aktivity. Jedna bola zmeraná na modernú techniku v Špeciálnej študovni, kde sa poslucháči stretli so zaujímavými pomôckami, ktoré uľahčujú štúdium študentom s rôznym zdravotným znevýhodnením, ale aj s pomôckami, ktoré študentom pomáhajú pri písaní prác a uľahčujú im prípravu na skúšky. Tí, ktorí si chceli odmerať výšku svojho IQ, alebo sa chceli dozvedieť, ako by vyšla ich osobnosť v psychologických testoch, sa zúčastnili zábavného testovania, kde sa dozvedeli o sebe to, čo ani netušili.

 

86696203 606214006897340 5057366747439431680 n

 

84530580 586288585485277 2560413490443452416 n

Vzdelávanie poslucháčov Univerzity tretieho veku na KU v Ružomberku nemusí byť vždy iba o prednáškach. Spestrenie vzdelávacieho programu Anglický jazyk pre seniorov pripravila PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD., a to konkrétne výučbu o tradíciách a kultúrnych zvykoch na Slovensku reálnymi ukážkami. Záujemcovia z radov poslucháčov UTV sa mohli zúčastniť aktivity, ktorú pripravilo Poradenské centrum KU. Absolvovali jednoduché cvičenie pre zdravú chrbticu a lepšiu pohyblivosť. Cviky prezentovala študentka fyzioterapie FZ KU. Poslucháči si zároveň vyskúšali nácvik relaxácie, ako spôsob regenerácie, uvoľnenia a zlepšenia pamäti.

 

UTV web

 

UTV web2

 

UTV web1

 

UTV web3

 

V stredu 23. októbra 2019 sa v prietoroch rektorátu KU v Ružomberku konala slávnostná imatrikulácia poslucháčov vzdelávacieho programu UTV "Príroda a človek". Počas trojročného štúdia študenti získajú veľmi zaujímavé a aktuálne poznatky zo sveta rastlín a živočíchov, ako aj z oblasti ekológie.

 

imatrikualcia3

 

imatrikualcia

 

imatrikualcia2

 

imatrikualcia1


Na UTV KU v Ružomberku v akademickom roku 2019/2020 študuje celkom 169 poslucháčov v štyroch vzdelávacích programoch. Vzdelávanie seniorov prebieha v rámci UTV aj na Teologickej fakulte KU v Košiciach.  

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU