Profil

 

Katolícka univerzita v Ružomberku ( ďalej len „KU“ ) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom referát verejného obstarávania na rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku, pre všetky jej súčasti.

 

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania KU na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie v spolupráci s poverenými pracovníkmi z jednotlivých organizačných súčastí KU podľa Smernice rektora KU o verejnom obstarávaní.

 

Univerzita zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.


Verejné obstarávanie do 1. 7. 2013

 

Verejné obstarávanie od 1. 7. 2013

Referent pre verejné obstarávanie
Ing. Jaromír Bíroš
+421 915 934 145

+421 44 430 46 93

Jaromir.Biros[zavinac]ku.sk

 

 

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU